Kārtējais uzbrukums BalticTaxi. Šoreiz notikušā liecinieki - valsts amatpersonas

Automašīnu bloķēšana, taksometru vadītāju fiziska un psiholoģiska iespaidošana, taksometru pakalpojumu klientu fiziska un psiholoģiska iespaidošana, draudēšana ir regulāra parādība, no kuras cieš gan BalticTaxi darbinieki, gan, diemžēl, arī klienti.

Domājot par maksimālu savu klientu drošību šādos apstākļos, katra BalticTaxi automašīna ir aprīkota ar trauksmes pulti, un ir nekavējoties nosakāma tās atrašanās vieta. Papildus drošības pasākumi ir nepieciešami, jo šādi un līdzīgi gadījumi ir notikuši iepriekš - pa BalticTaxi taksometriem ir šauts ar ieroci,taksometriem nodarīti bojājumi, vairākkārt pārdurtas riepas (kā tas notika arī incidentā sestdien, 13. jūlijā),taksometru vadītājiem ir draudēts, viņus ietekmējuši arī fiziski. Ar jautājumiem par apcietinātajiem uzbrucējiem šobrīd aicinām griezties Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldē. Situācija industrijā šodien ir nepieņemama - tā ir negodīga konkurence un pilsētas tēla bojāšana tās viesu un iedzīvotāju acīs - ko apliecinna arī sestdienas incidents. BalticTaxi neskaitāmas reizes ir griezies tiesībsargājošās institūcijās ar priekšlikumiem nozares sakārtošanā. Problēmas, acīmredzami, joprojām pastāv. BalticTaxi svarīgs ir katrs klients, neatkarīgi no viņa ieņemamā amata vai sabiedriskā stāvokļa - BalticTaxi aicinās šo uzbrukumu, tā pat ka katru iepriekšējo, izmeklēt saskaņā ar likumdošanu un vainīgos sodīt. Nav neviena noteikuma vai likuma, kas aizliegu taksometram uzņemt pasažieri brīdī, kad pasažieris apturējis taksometru vai tajā jau iekāpis. Ja tāds eksistētu, tas būtu jāpilda, izsēdinot pasažieri. Šāda rīcība būtu absurda. Klientam ir visas tiesības izvēlēties, kuru  pakalpojumu sniedzēju viņš izvēlas. "Vēlamies izteikt pateicību un atzinību incidentā iesaistītajiem pasažieriem un taksometra vadītājam, par aktīvu dalību situācijas risināšanā un tālāku draudu novēršanā."
 
Jānis Naglis
 
BalticTaxi valdes loceklis.